Angst og depression

For nogle fylder angsten mest, for andre er depressionen det fremtrædende

Angst og depression kan være to forskellige lidelser. Men angst og stress kan også være to sider af samme sag. For nogle fylder angsten mest, for andre er depressionen det fremtrædende. Angst kan lede til depression, og hos deprimerede mennesker kan tanker om fremtiden og om den ændring, de mærker hos sig selv være fyldt af angst og bekymringer. Angst og depression er diagnoser, som kan virke invaliderende for den person, der er plaget af lidelserne.

Der kan være fysiske symptomer, som øget hjertebanken, rysten på hænderne, let til tårer m.v. Og der kan være psykiske symptomer, bl.a. angsten for at deltage i livet, som man tidligere har kunnet, angsten for ikke at slå til, nedstemthed, tanker om at forlade denne verden etc.

Udefra kan det se ud som mindre problemer

Udefra kan det se ud som mindre problemer, når man er plaget af angst, og mange vil sikkert høre ordene: Tag dig nu sammen. Men det er ikke så enkelt! Når angsten fylder meget, kan man være handlingslammet, selvværdet kan ofte være nede, og følelsen af afmagt og den almindelige evne til at beslutte sig og udføre handlinger kan være svær at få øje på. I stedet kan angsten eller depressionen fylde personen med selvbebrejdelser og fortællinger som: Jeg duer ikke, jeg kan ikke…, jeg er kun i vejen, det var nemmere, hvis jeg ikke var her mere, etc.

Negative tankemønstre kan blive karakteristiske for personen og blive det selvbillede, den enkelte oplever. Forskellige psykiske processer kan udvikle sig, så det bliver vanskeligt at træffe beslutninger, og det kan blive svært at koncentrere sig og huske, hvad der lige blev sagt.

I familier med angst og depression kan der således være manglende forståelse, hvilket kan øge problemerne for den enkelte. Men familien lider også, for den angste eller deprimerede person er ikke, som han eller hun plejer at være. De andre i familien tænker måske, at de har gjort noget forkert og kan ikke forstå, hvad der sker.

Nogle reagerer med selvbebrejdelser og skyldfølelser, andre bliver irriterede eller aggressive. Skyldfølelse, afmagt og manglende forståelse kan øge familiens problemer, og det kan være svært at klare problemerne selv.

Aktuelt ses en del angst hos både børn og voksne, knyttet til frygt for fremtiden, miljøproblemer – endvidere ses børn, der mistrives og ikke kan rumme at være i skolen.

Kontakt mig

Jeg kan tilbyde samtaler og behandling af angst og depression. Varigheden af behandlingsforløbet vil afhænge af, hvor alvorlige symptomerne er. Men ofte vil der ses mærkbare fremskridt efter 3-4 sessioner.

Har du spørgsmål eller ønsker at vide mere, så kontakt mig i dag på telefon 8720 0774 eller send mig en mail til post@psykologerne.info.

Angst og depression

Aut. Psykolog Nora Lund - Ansvej 37, 1. sal - 8600 Silkeborg
Tlf. 87200774 - post@psykologerne.info
CVR 34583773

© Copyrigth - All rigths reserved - Psykologisk Rådgivning