Skip to main content

OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Ritualer og tvangstanker kan ofte ses som led i den normale udvikling

Hos mange børn og unge kan ritualer og tvangstanker ses som led i den normale udvikling. Mindre børn har ofte behov for gentagelser og fastholden af bestemte rutiner, eksempelvis ved sengetid. Større børn, unge og voksne kan have kontrolritualer, eksempelvis vedrørende at checke, om døren er låst, hvilket kan høre under det normale.

Hos nogle kan tvangstankerne og -handlingerne blive så forstyrrende, at der er tale om en obsessiv-kompulsiv tilstand. Kernesymptomet i obsessiv-kompulsiv tilstand (forkortet OCD – Obsessive Compulsive Disorder) er tilstedeværelsen af tilbagevendende og generende tvangstanker eller tvangshandlinger, som optager den enkelte en stor del af døgnet, og som går ud over den sociale funktion.

Tvangstankerne

Tvangstankerne kan eksempelvis dreje sig om sygdom og død, snavs og smitte, brug af rengøringsmidler, at nogen kommer til skade, når personen agerer i sit liv. I disse sammenhænge kan opstå en gennemgribende, irrationel, invaliderende og ukontrollerbar angst.

Tvangshandlinger er en form for ritualer, eksempelvis, at der opleves behov for at vaske hænder igen og igen – helt til huden bliver skadet. Der kan være ritualer, hvor handlinger skal udføres et bestemt antal gange, før man kan komme videre i dagens program.

Med ritualerne forsøges at kontrollere alt det farlige og forhindre det i at ske. Hvis handlingerne og ritualerne ikke udføres, kan der opstå en stærk og invaliderende angst.

Jeg kan tilbyde samtaler og behandling, der kan bestå af kognitiv adfærdsterapi. Endvidere kan jeg tilbyde hypnoterapi, som jeg har god erfaring med i forhold til angst og OCD.

Kontakt mig
Ring til mig på telefon 8720 0774 eller send mig en mail til post@psykologerne.info og jeg vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.
Obsessive Compulsive Disorder